1391/11/3 سه‌شنبه
نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse اداره کل استان البرزاداره کل استان البرز
ارتباط با مدیر
صفحه مخصوص پاسخگویی مدیر
جستجوی ارتباط با مدیر بر اساس کد پیگیری
صفحه ثبت شکایت
صفحه مخصوص پاسخگویی بازرس
جستجوی شکایات بر اساس کد پیگیری
موقعیت جغرافیایی
ویژگیهای زیست محیطی
تهدیدات زیست محیطی
فرصتهای زیست محیطی
صفحه انتقادات و پیشنهادات
اداره محیط زیست انسانی
اداره محیط زیست طبیعی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
واحد فن آوری اطلاعات
امور مالی
اداره روابط عمومی
اداره آموزش و پژوهش
واحد اداری
اداره مدیریت عملکرد
قوانین و مقررات
موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی
ایستگاههای سنجش آلودگی آب و هوا
قوانین اداره محیط زیست انسانی
اداره کرج
اداره نظر آباد
اداره ساوجبلاغ
اداره اشتهارد
اداره طالقان
پیشخوان دولت
مشاوران جوان
حیات وحش و تنوع زیستی
زیستگاه ها و امور مناطق
مرکز کنترل و پایش
واحد فنی و مهندسی
قوانین اداره محیط زیست طبیعی
واحد یگان حفاظت
تعاریف مناطق چهارگانه
مناطق تحت مدیریت
گالری عکس اداره محیط زیست طبیعی
گالری عکس صفحه اصلی
صفحه امور بانوان
صفحه تاریخچه
ساختار تشکیلاتی
صفحه اهداف و وظایف
معرفی مدیران
بررسی وضعیت گیاهان
صدور پروانه شکار و صید
گونه های حیات وحش
فهرست گونه های جانوری
درخواست آموزش مدارس
صفحه مخصوص مسئول آموزش
صفحه پیگیری درخواست آموزش
آموزش-پیامهای محیط زیست جهانی
آموزش-آموزشهای زیست محیطی ویژه کودکان
درس نامه ها-واحد آموزش
آموزش- صفحه گالری عکس
صفحه مقالات تخصصی
صفحه بخش GIS ,RS
صفحه وضعیت هشدار
صفحه وضعیت اضطرار
صفحه وضعیت بحران
فرم برنامه عملیاتی پسماند صنعتی
صفحه تقویم رویداد
صفحه نقشه استان البرز
صفحه مستندات،گزارشات و آمار
پرسشهای متداول
صفحه نقشه سایت
صفحه کتابها
صفحه پرسش و پاسخ
صفحه مناقصات
واحد آموزش
واحد پژوهش
معاونت نظارت و پایش
قوانین
صدور پروانه های شکار و صید
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان
صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش
صدور کارت همیاری افتخاری محیط زیست
نحوه و چگونگی بازدید از مناطق
محیط بانان
مناطق حفاظت شده استان
صفحه پیشنهادات
مراحل انجام کار یا گردشکار
خدمات الکترونیک
صفحه مخصوص مسئول صدور پروانه های شکار و صید
صفحه پیگیری صدور پروانه های شکار و صید
صفحه مخصوص مسئول صدور دفترچه شناسایی شکارچیان
صفحه پیگیری صدور دفترچه شناسایی شکارچیان
صفحه مخصوص مسئول صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش
صفحه پیگیری صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش
اداره فردیس
دبیرخانه شورای پژوهشی
مشاور مدیر کل
مقالات تخصصی کارشناسان محیط زیست
شبکه سمنهای محیط زیستی استان البرز
آرشیو گزارش کیفی هوا سال 94
آرشیو گزارش کیفی هوا سال 93
آرشیو گزارش کیفی هوا سال 92
فرایندهای خدمات قابل ارائه به مراجعین
آرشیو گزارش کیفی آب
کمیته رفاهی کارکنان
راهنمای واردات کالا
مشاوره و پاسخگویی
صفحه اخبار پسماند
صفحه جدید اصلی استان البرز
میز خدمت الکترونیک
صفحه جدید
صفحه ارتباط با ما
صفحه دستاوردهای اداره کل
کیفیت هوا
قوانین و مقررات محیط زیست
مقالات
آموزش تخصصی
آموزش عمومی
Collapse دبیرخانه کارگروه مصوبات کاهش آلودگی هوای استان البرزدبیرخانه کارگروه مصوبات کاهش آلودگی هوای استان البرز
تماس با دبیر خانه1
شروع به کار دبیرخانه کارگروه
صفحه جدید22222222222
تست 97.2.2
ماموریت ها و اهداف
صفحه 1540
Collapse مصوبات کارگروه استانی پسماندمصوبات کارگروه استانی پسماند
شروع به کار دبیرخانه کارگروه استانی پسماند
ماموریت ها و اهداف کارگروه استانی پسماند
بیانیه سطح توافق خدمات
صفحه نحوه بروز رسانی پورتال
بیانیه حریم خصوصی
فرم های ارزشیابی کارکنان
ساعت کاری این اداره کل
آدرس و نقشه اداره کل
صفحه واحدهای اداره کل
پاسخگویی به پیشنهادات
لیست پیشنهادات جهت پاسخگویی
آدرس و شماره تماس مدیران شهرستان ها
شماره تماس مدیران اداره کل
صفحه تست پیشنهادات
صفحه فرم ها
معاونت فنی
صفحه اداره حقوقی
آرشیو گزارش کیفی هوا
پيوندها
صفحه جدیدتر اصلی استان البرز
صفحه جدیدتر داخلی استان البرز
معرفی مدیر کل و راه ارتباط
دستاوردها
راهبرد مشارکت
تلفن گویای 1540
1391/11/3 سه‌شنبه