1397/6/13 سه‌شنبه

اداره کل حفاظت محیط زیست توسط سامانه ارتباط مردمی 1540 از تلفن ثابت و همراه بدون نیاز به گرفتن کد و بدون نیاز به حضور در این اداره کل و ادارات شهرستان آماده پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و حوادث زیست محیطی است .

کلیه اطلاعات ارائه شده نزد این اداره کل بصورت کاملا محرمانه می باشد .

شماره تلفن : 32804213  026