1391/7/4 سه‌شنبه
موقعیت جغرافیایی استان البرز:
استان تازه تاسیس البرز با مساحت 5121/694 کیلومتر مربع در سال 1389 از استان تهران جدا و استان سی و یکم کشور را تشکیل داده و در مجموع 3/65 درصد از مساحت کل کشور به این استان تخصیص یافت.
کل جمعیت استان بر اساس سرشماری سال 1385 ، 2076991 نفر میباشد که از این تعداد 1842464 نفر ساکن شهر و 234527 نفر ساکن روستا می باشند .بدین ترتیب درصد جمعیت استان نسبت به کل جمعیت کشور 2/9 % و ترتیب نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت استان 88/7 % و نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت استان 11/3 % می باشد .
استان البرز دارای 4 شهرستان با نامهای کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان (بخش طالقان با جدایی از شهرستان ساوجبلاغ بعنوان چهارمین شهرستان استان البرز به تصویب رسیده است) . 9 بخش و 21 دهستان و 15 شهر می باشد .
شهرستان کرج با جمعیتی بالغ بر 1/732/275 نفر پر جمعیت ترین شهرستان این استان می باشد که از این تعداد 1/666/674 نفر شهرنشین و 65/601 نفر روستایی می باشد.
شهرستان ساوجبلاغ دارای 189/883 نفر جمعیت که از این تعداد 74/787 نفر شهرنشین و 115/096 نفر روستایی می باشند.
شهرستان نظرآباد نیز دارای 128/725 نفر جمعیت که از این تعداد 97/722 نفر شهرنشین و 31/003 نفر روستایی هستند.
شهرستان طالقان نیز دارای 26/108 نفر جمعیت که از این تعداد 3/281 نفر شهرنشین و 22/827 نفر روستایی هستند.
براین اساس تراکم نسبی جمعیت در استان البرز 356 نفر در کیلومترمربع می باشد که برای شهرستان کرج 705 نفر در کیلومترمربع، برای شهرستان ساوجبلاغ 118نفر در کیلومترمربع و برای نظرآباد 223/5 نفر در کیلومتر مربع می باشد.
آب و هوای استان البرز معتدل و متوسط میزان بارندگی در آن حدود 250 میلیمتر در سال است. هر چند در گذشته زمینها و اراضی کشاورزی حاصلخیز این ناحیه بدلیل وجود رودخانه کرج اهمیت بسیار داشته و اکنون نیز تا حدودی این اهمیت را حفظ نموده است. ولی متأسفانه به دلیل اینکه در حال حاضر تقریباً تمام آب رودخانه کرج برای مشروب ساختن تهران استفاده می شود، کشاورزی منطقه رونق گذشته را نداشته و بسیاری از اراضی کشاورزی این استان و بخصوص شهرستان کرج با مشکلات ومعضلات متعددی روبرو شده است.
 آب و هوای استان البرز که می تواند بعنوان بخش شاخص کشور به لحاظ اعمال مدیریتهای زیست محیطی مطرح باشد، از انواع خشک سرد، نیمه خشک، مدیترانه ای، مرطوب و مرطوب سرد تشکیل شده است و بارش در این منطقه بیشتر بصورت برف می باشد. حداکثر میزان بارندگی در این منطقه در اواخر زمستان و اوایل بهار بوده و حداقل بارندگی در مرداد ماه می باشد. ماههای دی و مرداد به ترتیب سردترین و گرمترین ماههای سال را در این استان تشکیل می دهد. این منطقه به لحاظ وضعیت خاص توپوگرافی و اقلیمی از غنای کم نظیر پوشش گیاهی برخوردار بوده و بیش از 700 گونه گیاهی متعلق به 200 جنس خانوار از گیاهان اصلی شناسایی شده که نشاندهنده پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد.
تنوع اقلیمی و شرایط خاص اکولوژیکی و توپوگرافی استان البرز شرایط زیستی مساعدی را برای انواع وحوش در این گستره فراهم آورده است.