1398/1/28 چهارشنبه

ساعت کاری این اداره کل :

ساعت کاری این اداره کل و تمامی واحدهای ادارات شهرستان ها از شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30 و روز پنجشنبه 7:30 الی 13:30 می باشد . ضمنآ تمامی واحدهای محیط بانی مناطق حفاظت شده البرز جنوبی و طالقان بصورت تمام وقت و شبانه روزی  می باشد .