1396/11/15 یکشنبه


آقای محمد نیکبخت - کارشناس اداره مدیریت عملکرد ( مسئول میز خدمت ) .                         

- مراجعه حضوری :

آدرس : کرج پل آزادگان بلوار امام رضا نبش شاهد  2 طبقه پنجم - اداره مدیریت عملکرد .         

- مشاوره تلفنی :
32523116  - 026 

- سامانه تلفن گویا :
1540 


- مکاتبه از طریق رایانامه :
    شما می توانید با استفاده از آدرس رایانامه   modirekol_alborz@doe.ir 
    ارتباط برقرار کنید.


- خدمات الکترونیکی :
   
صفحه اصلی پورتال بخش خدمات الکترونیک .
 

***********************************************************
سامانه صدور مجوزهای تولیدی خدماتی صنعتی
فرایند صدور مجوزهای تولیدی خدماتی صنعتی
راهنمای فرایند صدور مجوزهای تولیدی خدماتی صنعتی
***********************************************************
سامانه صدور مجوزهای پروانه شکار و صید
فرایند صدور مجوزهای پروانه شکار 
فرایند صدور پروانه صیدماهی
************************************************************

فرایند تکمیلی صدور کلیه مجوزهای زیست محیطی
************************************************************
ورود به سامانه پایش و میزان آلایندگی صنعتی و غیر صنعتی
************************************************************
خود-اظهاري-در-پايش آلودگی صنایع
************************************************************
سامانه صدور مجوز آزمایشگاههای معتمد محیط زیست
************************************************************
ورود به سامانه احداث باغ وحش
************************************************************
سامانه درخواست خسارت توسط حیات وحش
************************************************************
فرم ثبت نام محققین و متخصصین محیط زیست
فرایند بررسی طرحهای پژوهشی
************************************************************
صدور-مجوز-برپايي-نمايشگاههاي-حيات-وحش
************************************************************
نحوه-برخورد-با-جانوران-وحشي-کشف-و-ضبط-شده-گونه-هاي-در-معرض-خطر-انقراض-رده-هاي
************************************************************
واردات-و-صادرات-،-ورود-و-خروج-جانوران-و-گياهان-زنده-و-غيرزتده-و-اجزاي-آنها-و-همچنين-فسيل-و-رستني-ها
************************************************************
صدور-مجوز-احداث-کارگاه-تاکسيدرمي-حيوانات-وحشي
************************************************************
سامانه ثبت شکایات
پیگیری ثبت شکایات
************************************************************
سامانه مناقصات
************************************************************