زیستگاه ها و امور مناطق:
این بخش به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط های طبیعی نمونه و منحصر به فرد استان، دارای رسالتی حساس بوده و از جایگاه ویژه ای در سطح اداره کل برخوردار است.
بخش زیستگاه ها و امور مناطق مسوولیت برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر مناطق تحت حفاظت، انجام مطالعه برای بهبود روند حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از مناطق تحت مدیریت را بر عهده دارد.
همچنین شناسایی زیستگاه های بکر و دست نخورده به منظور احیاء و رهاسازی گونه های حیات وحش حمایت شده از دیگر برنامه های پیش روی بخش زیستگاه ها است.
گشت مستمر و مداوم در حوزه ی استحفاظی و اقدام در زمنیه ی حفظ و احیاء ‌زیستگاه های وحوش و شناسایی زیستگاه های حساس جهت ارتقاء و الحاق به مناطق چهارگانه و شکار ممنوع تحت مدیریت از وظایف این بخش می باشد.
اعمال مدیریت زیست محیطی، نظارت بر حسن انجام پروژه های عمرانی، مطالعه و ارائه طرح های کارشناسی به منظور احیاء زیست بوم های آسیب دیده نظیر آتش سوزی و خشکسالی و ... از دیگر وظایف این بخش است.
مطالعه و تهیه ی نقشه و بانک اطلاعاتی مناطق تحت حفاظت، تهیه ی شرح خدمات طرح های توجیهی و تفضیلی به منظور نظارت بر مدیریت بهینه ی مناطق، بازید و پایش واحدهای معدنی و بررسی وضعیت زیست محیطی معادن از بابت نحوه برداشت، میزان تخریب و مدیریت پسماندها از دیگر فعالیت های بخش زیستگاه ها و امور مناطق استان می باشد.
منو
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::