1391/8/10 چهارشنبه

1391/8/9 سه‌شنبه

معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع :


این معاونت در سال 1389 تاسیس و شامل چهار واحد به شرح ذیل میباشد:

1- واحد معاونت

- برنامه ریزی به منظور ساماندهی فعالیت های اداری و مالی .

- تعیین شرح وظایف کلیه پرسنل شاغل با توجه به مقررات مربوطه .

- برنامه ریزی دقیق جهت برآورد و درآمدهای اداره کل .

- برنامه ریزی به منظور اجرای امکانات رفاهی برای پرسنل با توجه به قانون و مقررات مربوطه .

- برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور در جهت تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی .

- بررسی به منظور تدوین اصول و تهیه نظام اخلاقی حاکم بر اقدامات و ارائه خدمات ( منشور اخلاقی سازمان ) و ترویج و تشریح آن برای کارکنان .
- پیگیری درخصوص طراحی نرم افزارهای مورد نیاز بخش های مختلف اداره کل و پیاده سازی آن .
- نظارت برجریان آماده سازی و راه اندازی دستگاههای اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امورعملیاتی اداره کل .
- طراحی چارچوب برنامه ریزی برای کلیه سطوح سازمانی اعم از اداره کل و واحدهای تابعه .
- هماهنگی لازم با کلیه واحدهای اداره کل به منظور برنامه ریزی .
- برنامه ریزی جهت تعیین نیازهای اعتباری : ملی و استانی بخش محیط زیست.
اطلاعات پرسنل معاونت
ردیف
سمت
تلفن داخلی
1
معاون
210
2
مسئول دفتر معاون
201
 
2- اداره امور مالی
- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها .
صدور چک، حواله، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه .
- رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال .
- تهیه و توزیع اوراق بهادار (پروانه های شکار و دفترچه ... ) به واحدهای تابعه ( تا هنگام ضرورت این کار) و نگهداری حساب آنها .
- درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران .
- صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان.
- دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها.
- انجام امورمربوط به خرید و شماره گذاری وسائط نقلیه .
اطلاعات پرسنل مالی
ردیف
سمت
تلفن داخلی
1
مسئول امور مالی
203
2
رابط خزانه و بانک
203
3
دریافت و پرداخت
203
4
تنظیم حسابها
203
5
امین اموال
202
 
 
3- اداره اموراداری
- گردآوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی و اطلاع رسانی در این زمینه .
- مطالعه و بررسی مستمر ساختارتشکیلاتی و وظایف اداره کل به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسائی های تشکیلاتی .
- انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب روئسای ادارات و مسئولین .
- انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجام حضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
- اداره اموردبیرخانه،‌ ثبت و صدور، توزیع، تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
 
اطلاعات پرسنل اداری
ردیف
سمت
تلفن داخلی
1
رییس اداره
205
2
کارشناس اموراداری
204
3
 کارگزینی
204
4
امور رفاه
204
 
 
4- واحد فنی و مهندسی 
- متر و برآورد پرونده های عمرانی.
- مکاتبات فنی با مشاوران و پیمانکاران پروژه ( T.G) .
- بازدید از پروژه های عمرانی و پیشنهاد جهت رفع نواقص آن ها .
- رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکارن و مشاوران.
- تایید هزینه های تعمیرات ساختمانی. 
- کنترل و بازبینی نقشه هایی که از طرف مشاور ارائه می گردد.
- نظارت و تایید نتایج آزمایش های مکانیک خاک ، بتن و ... که توسط مراکز مورد تایید دستگاه نظارتت تعیین می گردد.
  
اطلاعات پرسنل فنی و مهندسی
ردیف
سمت
تلفن داخلی
1
کارشناس دفتر فنی   
205
 
 
1391/8/10 چهارشنبه

آدرس :
 کرج ، پل آزادگان ،
بلوار امام رضا،نبش شاهد 2

تلفن:
32523054 - 026

فکس :
32524634 - 026

کد پستی اداره کل : 
3149669459

رایانامه معاونت توسعه مدیریت و منابع: 
edarimali_alborz@doe.ir