معاونت محیط زیست انسانی
1391/6/30 پنجشنبه

معرفی اداره محیط زیست انسانی:بخش اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با هدف رسیدگی به وضعیت زیست محیطی و پایش و سنجش فاکتورهای آلاینده صنایع و همچنین ساماندهی استقرار صنایع در استان با مجموعه ای منظم و کلاسه بندی شده از کارشناسان مجرب که شامل دفاتر، مراکز و کمیته های تخصصی به شرح ذیل است فعالیت می نماید.
واحد حفاظت از رودخانه ها :
در اجرای ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی در بحث پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی آب با همکاری سایر سازمان های ذینفع و مسئول در رودخانه حفاظت شده کرج و سرشاخه های منتهی به آن، رودخانه شاهرود طالقان، سایر رودخانه ها و منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان البرزاین واحد با اعمال قانون حفاظت و بهسازی و آئین نامه اجرایی از آلودگی آب، آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار و...، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه تشکیل گردیده است .
کمیته کارشناسی :
به منظور ساماندهی استقرار صنایع و جلوگیری از فعالیت صنایع و واحدهای خدماتی به طور پراکنده و در محل های غیر مجاز که امکان پایش و کنترل زیست محیطی را از اداره کل سلب می نماید، کمیته کارشناسی با ریاست مدیر کل محیز زیست استان، معونت های محیط انسانی و طبیعی، رؤسای واحدهای تابعه شهرستانی و کارشناسان مسئول اداره کل به صورت هفتگی تشکیل و کار رسیدگی و پاسخگویی به استعلامات را در این حوزه ها بر عهده دارد .
کمیته عوارض آلایندگی :
در اجرای دستورالعمل تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش کلیه واحدهای تولیدی که فعالیتشان منجر به آلودگی محیط زیست(آب، خاک، هوا و...) می گردد و بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تا پانزدهم اسفند هر سال(جهت اجرا در سال بعد) در فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست قرار می گیرند، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می گردند .
به منظور تصمیم گیری در خصوص تهیه لیست صنایع آلاینده، معرفی و حذف واحدهای مشمول از فهرست، کمیته اجرایی تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متشکل از معاون محیط زیست انسانی(رئیس کمیته)، کارشناس مسئول عوارض آلایندگی(دبیر کمیته)، نماینده حقوقی اداره کل، کارشناس مسئول آزمایشگاه و کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات(کارشناس بازرسی) در استان تشکیل می گردد .
کمیته حفاظت از منابع آب استان البرز :
مرکب از کارشناسان ستادی و اجرایی بخش های کارشناسی محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی، حقوقی، آزمایشگاه و نظارت و بازرسی در جلوگیری از آلودگی منابع آب بعنوان یک منبع طبیعی ارزشمند و حفظ اکوسیستم طبیعی رودخانه و همچنین منابع آب زیرزمینی در استان البرز مشغول فعالیت می باشد .
کمیته ارزیابی :
به استناد ماده 192 برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند :
-  طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثراات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است .
-  در این راستا گزارشات ارزیابی زیست محیطی، طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست باید توسط مشاورین زیست محیطی صاحب صلاحیت تهیه گردد.
کمیته مدیریت پسماند :
به منظور هماهنگی بین دستگاه ها در اجرای مدیریت پسماند استان، کارگروه پسماند به ریاست معاونت عمرانی استانداری و دبیری اداره کل محیط زیست استان با اعضای ذیل تشکیل می شود.
-    معاونت عمرانی استانداری .
-    مدیر کل محیط زیست استان .
-   دانشگاه علوم پزشکی استان .
-   ریاست سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان .
-   اداره کل فراورده های نفتی استان .
-   اداره کل برق استان .
-  آب و فاضلاب استان .
-   جهاد کشاورزی استان .
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
-   صدا و سیمای استان .
کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا :
با توجه به وظایف مشخص شده برای هر دستگاه در طرح جامع کاهش آلودگی هوا، مقرر گردید کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای کرج با حضور کارشناسان دستگاه های عضو کارگروه به بررسی کارشناسی و دقیق موضوعات و عملکرد دستگاه ها پرداخته، سپس مسائل کارشناسی شده جهت تصمیم گیری نهایی و لازم الاجرا شدن در کارگروه کاهش آلودگی هوا که با حضور مدیران دستگاه های عضو در محل استانداری برگزار می گردد، مطرح می شود .
علاوه بر موارد مورد اشاره، این اداره به اموری از قبیل:
- صنایع و واحدهای خدماتی سبز .
- مواد مخرب لایه ازن .
- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله .
- پیگیر ی اخطاریه های صادر شده در خصوص رفع آلایندگی صنایع و واحدهای خدماتی .
- راه اندازی سامانه پایش لحظه ای با هدف سنجش شبانه روزی مستمر صنایع آلاینده استان فعالیت می نماید .