.
ویژگی های زیست محیطی البرز
1391/11/2 دوشنبه

ویژگیهای زیست محیطی استان البرز :
 
1- برخورداری از تنوع اقلیمی ، حیات وحش و گیاهی .
2- وجود رودخانه حفاظت شده کرج و منابع آب استان .
3- وجود کانونهای مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری طبیعی .
4- احداث موزه تاریخ طبیعی و حیات وحش استان (در مرحله تجهیز).
5- وجود مرکز بازیافت زباله و تولید کمپوست .
6- وجود شبکه جمع آوری فاضلاب و سیستم تصفیه فاضلاب شهری .
 
* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *