فیلم

1402/5/1 یکشنبه
تماشا کنید: خیزش گرد و غبار از تالاب صالحیه
در این فیلم خیزش گرد و غبار از عرصه های تالاب صالحیه را مشاهده می کنید. این مستند و بیش از ده مطالعه انجام شده توسط معتبرترین مراکز علمی کشور ، دلیل متقنی مبنی بر تلاش ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست استان و مسولین قضایی و اجرایی شهرستان نظرآباد برای توقیف و اخراج شترهای غیر مجاز بعنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد کانون گرد و غبار ، از منطقه است.
بيشتر