فیلم

1401/1/26 جمعه
در اقدامی زیبا و به همت دکتر درگی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز و سمنهای استان ، ۲ پرنده شکاری که در مرکز تیمار حیات وحش البرز بهبود یافته بودند به دست استاندار البرز به آغوش طبیعت بازگشتند
در اقدامی زیبا و به همت دکتر درگی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز و سمنهای استان ، ۲ پرنده شکاری که در مرکز تیمار حیات وحش البرز بهبود یافته بودند به دست استاندار البرز به آغوش طبیعت بازگشتند
بيشتر