پنجاهمین کارگروه مدیریت پسماند استان البرز برگزار شد 

پنجاهمین کارگروه مدیریت پسماند استان البرز برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی ، پنجاهمین کارگروه مدیریت پسماند استان البرز  در محل استانداری البرز برگزار شد. درگی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: موضوع شیرابه حلقه دره و برنامه های مدیریتی برای این بخش در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت . 
حوضچه های شیرابه  زباله های شهری در زمینی به مساحت بیش از 9 هکتار  در حلقه دره جمع آوری شده است  و تلاش می شود این حجم کاهش و مدیریت گردد
تفکیک زباله خشک و تر و کاهش رطوبت زباله در مبدا یعنی منازل شهری اقدامی موثر در کاهش شیرابه آلوده است .
در سیستم حمل و نقل زباله های شهری و  ایستگاههای موقت نیز در برخی نقاط ناقصی وجود دارد که  شهرداری مکلف به  بهینه سازی آنها شد. 
در مناطق شهری و مسیرهای بین روستایی نقاطی برای جمع آوری موقت زباله در نظر گرفته می شود  که بایستی ضوابط بهداشتی و محیط زیستی مانند جلوگیری از پراکندگی زباله و انتشار بوی نامطبوع، مدیریت شیرابه و خودروهای حمل  و عدم جداسازی زباله در آن مورد توجه قرار گیرد.
نسخه قابل چاپ
بيشتر