اخبار
آموزش در مدارس شهرستان نظرآباد در راستای طرح بی زباله

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد : دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی شهرستان نظرآباد در راستای اجرای طرح بی زباله با مطالبی از جمله ، تفکیک زباله از مبدأ ، تولید زباله کمتر جهت حفظ محیط زیست آشنا شدند . با توجه به پیش رو بودن ایام نوروز و سفرهای نوروزی ، آموزه های لازم به دانش آموزان درخصوص حفظ محیط زیست و آلوده نکردن آن در این ایام داده شده و بعنوان سفیران و همیاران محیط زیست در خانواده ها معرفی شدند تا فرهنگ حفاظت از محیط زیست از کانون گرم خانواده ها به کل جامعه سرایت نماید .

بيشتر