اخبار استان
1402/6/28 سه‌شنبه شهرک های صنعتی نظرآباد و سپهر مکلف  به لایروبی کانال کشاورزی روستای وایبک شدند
با پیگیری اداره نظرآباد : مدیریت نخاله ها ی مسیر روستای وایبک  و لایروبی کانال خروجی تصفیه خانه های شهرک های صنعتی  نظرآباد و سپهر در دستور کار  شهرکهای صنعتی شهرستان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ، محمد محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد گفت : پیرو شکایت‌های مردمی از روستای وایبک در خصوص آلودگی زیست محیطی شهرک‌های صنعتی شهرستان،  پس از چندین نوبت بازدید و بررسی این اداره  در نهایت  با دعوت از مسئولین شهرک های صنعتی  نظرآباد و سپهر بازدید میدانی مشترک انجام شد و موضوع لایروبی کانال  مورد اشاره تکلیف گردید.
محمودی در ادامه بیان داشت:تا زمان اجرای صحیح و رفع کامل آلودگی پیگیریهااز سوی این اداره ادامه دارد و موضوع به صورت دقیق از سوی کارشناسان این اداره رصد میشود.
نسخه قابل چاپ
بيشتر