اخبار استان
1402/6/16 پنجشنبه صنایع و واحدهای خدماتی و معدنی سبز استان انتخاب شدند با پایان مهلت بررسی اسناد ثبت شده در سامانه جامع محیط زیست ایران ، 15 صنعت و واحد خدماتی و معدنی که دارای مستندات کامل بودند در کمیته صنعت سبز  مورد بررسی نهایی قرار گرفتند و منتخبین برای رقابت در سطح ملی به دبیرخانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارجاع گردیدند. 
اهم پارامترها برای اعطای گواهینامه‌ی  صنعت یا واحدخدماتی سبز به شرح زیر است:
•واحد صنعتی نباید در لیست واحدهای آلوده کننده‌ی محیط زیست قرار داشته باشد.
•دریافت تایید انجام پروسه‌ی کاهش آلاینده‌ها از مراجع ذی‌صلاح
•انجام بهینه و مناسب مدیریت بازیافت مواد زائد
•جایگزین کردن انرژی‌های پاک به جای انرژی‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی
•اخذ گواهی نامه‌های ایزو۱۴۰۰۰، ایزو۱۸۰۰۰
•توسعه فضای سبز در محیط واحد صنعتی
•مصرف بهینه‌ی انرژی در تمام مراحل تولید محصول و حرکت به سمت کاهش مصرف سوخت
•ارتقای سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان
•کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست
مهم‌ترین دلیل رعایت این قوانین حفظ محیط زیست و بهبود شرایط زندگی انسان و سایر موجودهای زنده است. صنایع به عنوان بازوهای تامین احتیاجات  انسان وظیفه دارند نیاز به محیط زیست سالم را هم فراهم نمایند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر