محیط زیست در آیینه رسانه

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفتگو با ایکنا :شهدای محیط زیست حافظ انفال کشور هستند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفتگو با ایکنا :شهدای محیط زیست حافظ انفال کشور هستند

مجید درگی با تأکید بر اینکه شهدای محیط زیست حافظ انفال کشور هستند، گفت: از جان‌گذشتگی و ایثار محیط‌بانان باید برای جامعه بازگو شود.
https://alborz.iqna.ir/fa/news/4182867/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
بيشتر