اخبار
دهیار روستای خور درشهرستان ساوجبلاغ مردم را به چالش بی زباله دعوت کرد

محمودی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ ضمن اعلام این خبر افزود؛ در راستای اجرای طرح بی زباله با شعار از خودمان شروع کنیم دهیار محترم روستای خور ضمن استقبال از این طرح ودعوت از مردم  داوطلب ، دانش آموزان مدرسه شهید نژادفلاح ، اعضای پایگاه بسیج و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت ودرمان  اقدام به برگزاری مراسم باشکوه پاکسازی حاشیه بخش گردشگری روستای خور(منطقه برچشمه) نمودند.

دراین برنامه دربین اولیاء دانش آموزان  کیسه های  پارچه ای توزیع گردید تاجایگزین استفاده ازکیسه های پلاستیکی درخریدهای روزانه گرددکه ضمن همراهی بافرزندان خود درمراسم پاکسازی نمادین بامفاهیم حفاظت ازمحیط زیست نیز آشناشدند.

بيشتر