اخبار
روستا به روستا با طرح بی زباله در روستای پورکان جاده چالوس

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، در راستای اجرای طرح بی زباله، امروز ۴شنبه 96/12/23مراسم پاکسازی در روستای پورکان و با همکاری دهیاری صورت گرفت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: در آستانه فصل بهار، تلاش می کنیم با اجرای طرح بی زباله در روستاهای مختلف شهرستان، به استقبال بهار برویم.

راحتی در ادامه افزود: از آنجاییکه بیشتر روستاهای شهرستان جزو مناطق گردشگری محسوب می شوند، بر آن شدیم تا در برنامه استقبال از بهار، هر هفته بی زباله را با مشارکت جوامع محلی در یکی از روستاها برگزار نماییم.

بيشتر