اخبار استان
1402/7/1 شنبه با تلاش کارشناسان محیط زیست کرج واحدهای تولیدی صنعتی مورد پایش قرار گرفتند 
به گزارش روابط عمومی اداره کل  به منظور پیشگیری و مقابله با آلودگی های زیست محیطی ، پایش و رصد شبانه در سطح شهرستان کرج توسط کارشناسان این اداره در دست اجرا بوده و با متخلفین بر اساس قوانین و مقررات جاری برخورد خواهد شد. 
از جمله این موارد رصد شبانه کامیونهای حمل نخاله و پسماند و پساب جهت عدم تخلیه در مکانهای غیر مجاز و پایش شبانه واحدهای تولیدی صنعتی جهت عدم تخلیه آلاینده ها به محیط می باشد. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر