اخبار استان
1402/6/11 شنبه اولین دوره آموزشی توانمندسازی کودکان کلید خورد   
  به گزارش روابط عمومی اداره کل ،شریفی رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی از اولین دوره آموزشی توانمندسازی کودکان در سایر ارگان های استان خبر داد.
در این دوره آموزشی ضمن آشنایی کودکان با مسائل محیط زیست  12نفرساعت از کودکان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز از طریق بازی های محیط زیستی با تنوع زیستی استان آشنا شده و به رسم یادبود هدایایی دریافت کردند. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر