اخبار استان
1402/6/11 شنبه آموزش به کودکان در خانه‌های محیط زیست البرز ادامه دارد
به گزارش روابط عمومی اداره کل رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی با اعلام این خبر گفت:از آنجا که سال‌های اولیه زندگی دوران بسیار حساسی است که در آن نگرش‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در فرد شکل می‌گیرد می توان با آموزش مفاهیم پایه‌ای و عمیق محیط زیستی حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی در وجود کودکان نهادینه کرد. 
وی افزود: با هدف گسترش دانایی و تربیت نسلی آگاه، مسئولیت پذیر و مطالبه‌گر برای حفاظت از محیط زیست کارگاه آموزشی برای کودکان در خانه محیط زیست البرز برگزار شد که در این کارگاه ۲۰ کودک ۸ تا ۱۰ ساله ضمن بازدید از موزه تاریخ طبیعی با محیط زیست و نکات حفاظت از آن آشنا شدند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر