اخبار استان
1402/6/9 پنجشنبه برگزاری دومین کارگروه پسماند و فاضلاب استان البرز  دومین کارگروه پسماند و فاضلاب استان البرز ذیل قرارگاه امنیت زیستی غذایی و دانش بنیان استان البرز در محل اداره کل حفاظت محیط زیست  با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل جلسه داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، لشگری معاون محیط انسانی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه اعضاء به اعلام نظر در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی دو ساله، تعیین مسیر و روند برگزاری کارگروه های آتی، الزام تأمین اعتبارات و بودجه مورد نیاز مصوبات ، لزوم بررسی مجدد پرهیز از موازی کاری کارگروه های تخصصی در استان در این کارگروه پرداخته و مقرر شد موارد و مصوبات این جلسه نیز با هماهنگی و تأیید استاندار البرز نهایی و اجرایی شود. شایان ذکر است در این کارگروه گزارشی از آخرین وضعیت آبیاری اراضی زارعی استان با آبهای نامتعارف توسط نماینده سازمان جهاد کشاورزی،نتایج مطالعات و تحقیقات یکی از اعضاء هیأت علمی برای رفع کدورت فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی استان ، و نیز تحقیقات انجام شده بر روی محصولات زراعی پایین دست تصفیه خانه کرج از سوی نماینده کشاورزان این منطقه ارائه گردید.
نسخه قابل چاپ
بيشتر