محیط زیست در آیینه رسانه

سند توسعه پایدار سرزمینی در البرز رونمایی شد

سند توسعه پایدار سرزمینی در البرز رونمایی شد

کرج - ایرنا - سند «توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش سرزمین» شامگاه روز دوشنبه در شورای برنامه ریزی استان البرز رونمایی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز  به خبرنگار ایرنا گفت: این مطالعه بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و از محل تجمیع یک درصد اعتبارات هزینه ای استان در امور پژوهشی به محیط زیست واگذار و به عنوان یک رویکرد موفق انجام مسوولیت اجتماعی و مشارکت دستگاه های استان توسط اداره کل محیط زیست البرز و تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز و با عقد قرارداد با کنسرسیوم دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی انجام شد.

فردین حکیمی افزود: این سند مشارکتی به شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های توسعه اقتصادی در بخش های مختلف، تحلیل نهادی مشارکت و تعیین ظرفیت و مزایای توسعه‌ای با رویکرد آمایشی و جامع نگر توجه به تقسیم کار ملی می پردازد.

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار داشت: هدف اصلی انجام این مطالعه، تهیه نقشه راه توسعه پایدار سرزمینی مبتنی بر سند آمایش استان البرز و تعیین اولویتهای مهم توسعه بر اساس ارزیابی برنامه های بخشی بر مبنای توان سرزمینی بوده و پس از محاسبه ظرفیت زیستی استان، میزان ردپای اکولوژیکی  (بعنوان معیار کمی برای سنجش اثر گذاری فعالیتهای انسانی) و شاخصهای تاثیرگذار برردپای اکولوژیک بر اساس میزان مصرف منابع در صنایع، مصرف آب در کشاورزی،  انتشار آلایندها در صنایع و مصارف خانگی، مورد محاسبه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در نهایت برنامه ها و راهبردهای عملیاتی بخشی به تفکیک دستگاههای استان و سناریوهایی برای کاهش ردپای اکولوژیک شامل، کاهش سالیه میزان انتشار آلاینده ها، کاهش سرانه مصرف آب، کاهش سرانه مصرف آب در کشاورزی، بازیافت پسابها و کاهش مصرف مواد خام در صنایع، تدوین شد.

حکیمی اظهار امیدواری کرد که با توجه به سند موجود این سند بعنوان نقشه راه توسعه پایدار سرزمینی مبتنی بر سند آمایش استان البرز مورد بهره برداری قرار گرفته و هر گونه فعالیتهای توسعه ای نیز بر مبنای توان سرزمینی انجام گیرد.

بيشتر