محیط زیست در آیینه رسانه

اهداي خون مسئولينت محيط  زيست نماد ايثارگري

اهداي خون مسئولينت محيط زيست نماد ايثارگري

مهندس فردين حكيمي مدير كل سازمان محيط زيست استان و مسئولين آن اداره كل اهداي خون كردند
به گزارش روابط عمومي انتقال خون استان البرز، مهندس فردين حكيمي مدير كل حفاظت محيط زيست و هيات همراه با هدف حمايت از بيماران نيازمند به خون و فرآورده هاي خوني با اهداي خون ، زندگي را به بيماران هديه دادند.
دكتر مير محمد علي حسيني مدير كل انتقال خون البرز ضمن تشكر از حضور مهندس حكيمي و مسئولين آن اداره ، از مشاركت مديران كل استان جهت ياري رساندن به بيماران نيازمند به خون و فراورده هاي خوني ابراز خرسند ي نمود.
فردين حكيمي گفت: اهداي خون سالم ، اهداي زندگي است كه جان بيماران را نجات مي دهد و نهادينه شدن فرهنگ اهداي خون به تامين سلامت عمومي مردم كمك مي كند.
وي افزود:شركت در امورخداپسندانه علاوه بر رضاي خد ا موجب تقويت حس انساندوستي و بالابردن روحيه مسئوليت پذيري نسبت به جامعه است.
گفتني است مسئولين و كاركنان سازمان محيط زيست با مراجعه مستمر در طول سال جهت حيات بخشيدن به بيماران ، خون اهدا مي كنند.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید