محیط زیست در آیینه رسانه

آبیاری مزارع کشاورزی البرز با فاضلاب همچنان ادامه دارد

ایسنا/البرز مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: گزارش‌ها و بازدیدهای میدانی از ادامه آبیاری برخی از مزارع کشاورزی البرز با فاضلاب به خصوص در شهرهای جنوبی استان حکایت دارد.

فردین حکیمی در گفت و گو با ایسنا، گفت: موضوع آبیاری مزارع کشاورزی البرز با فاضلاب بیشتر در شهرهای جنوبی استان مثل ماهدشت، محمدشهر و بخش‌هایی از چهارباغ وجود دارد.

حکیمی افزود: این نوع از آبیاری به هیچ وجه مورد تأیید محیط زیست نیست و طبق قانون، جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری استانداری، وزارت نیرو و دانشگاه علوم پزشکی این موضوع را مدیریت کند.

وی ادامه داد: آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب هم سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و هم آلودگی خاک را به دنبال دارد بنابراین بهترین کار این است که فاضلاب شهری و روان‌آب‌ها با تکمیل شبکه فاضلاب شهری مدیریت و ساماندهی شود.

حکیمی خاطرنشان کرد: محیط زیست حتی موافق استفاده از فاضلاب تصفیه شده هم برای مصارف کشاورزی نیست و استفاده از این نوع آب برای فضای سبز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری در البرز اعلام کرد: متأسفانه با وجود تلاش‌های آب و فاضلاب، البرز در این بخش از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته رنج می‌برد و وضعیت خوبی در بحث فاضلاب شهری نداریم.

بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید