محیط زیست در آیینه رسانه

بیانیه معاون استاندارالبرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج به مناسبت آغاز هفته محیط زیست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرج، متن بیانیه معاون استاندارالبرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج به مناسبت آغاز هفته محیط زیست بدین شرح است: 
بدون تردید محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان  ثروتی عظیم و خدادادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش اساسی و سازنده داشته و باید بیش از پیش قدر و منزلت آن مورد توجه و اهمیت فراوان قرار گیرد. حفظ و استفاده اصولی از این منابع در اندیشه های قرآنی و روایات نیز سفارش گردیده و در اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انفال و ثروت های عمومی و حفاظت از آنها، بعنوان یک وظیفه عمومی مورد تاکید قرار گرفته، بر این اساس در سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، وجود منابع طبیعی و محیط زیست، بعنوان یکی از وجوه کلی سند همراه با وجوه اقتصادی، اجتماعی و نهادی، لحاظ گردیده و در جهت گیری اصول کلی ۱۱ گانه دولت تدبیر و امید، پایدارسازی محیط زیست بعنوان یکی از اهداف و محورهای مهم مورد توجه قرار گرفته است. 
نظر به ضرورت کنترل و مهار عوامل تخریب و ناپایداری، بر اقدام فوری توسط همه دست اندکاران در همه بخش ها و همه سطوح، انفرادی و جمعی، برای جلوگیری از زوال اکوسیستم های جنگلی و مرتعی و تخریب سرزمین تاکید می گردد. از ظرفیت های قانونی موجود باید برای توسعه  مشارکت محلی، تشکل ها و تعاونی ها درفعالیت های منابع طبیعی به نحو مطلوب استفاده گردد. سلامتی و پویایی جنگلها و مراتع به عنوان گنجینه هایی ارزشمند برای حیات و رفاه انسان اهمیت داشته و با توجه به وابستگی تعداد کثیری از جوامع محلی به منابع طبیعی برای تامین امکانات، معیشت، اشتغال و تولید درآمد، توجه به وجوه اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی به منظور تحقق توسعه پایدار مورد تاکید قرار گیرد.
 

 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید