محیط زیست در آیینه رسانه

پایبندی به اصول محیط زیست انتخاب نیست یک الزام است

حمید رضا عسگری رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج پس از کسب عنوان واحد خدماتی سبز برگزیده ی کشوری توسط سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کشور، پایبندی به اصول محیط زیست را یک الزام دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج؛ حمید رضا عسگری گفت : با توجه به شرایط نگران کننده وضعیت اکولوژیکی حال حاضر و همچنین کمبود منابع انرژی و افزایش آلودگی های محیطی ، پایبندی به اصول محیط زیست در سیاستگذاری های سازمان از انتخاب به یک الزام تبدیل شده است.

وی افزود: هر سازمان و ارگانی می بایست صرف نظر از الزامات قانونی به صورت داوطلبانه در مسائل مرتبط با محیط زیست به صورت خلاق تا دستیابی به  زبان مشترک محیط زیستی مشارکت نمایند.

عسگری ادامه داد: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج نیز به عنوان یک واحد خدماتی از این امر مستثنی نیست به طوریکه فراتر از وظایف قانونی خود در بخش مسئولیتهای اجتماعی نسبت به انجام پروزه های زیست محیطی اقدام نموده است.

رئیس سازمان گفت: مبتنی بر این تفکر در اواسط مهر ماه سال جاری با تایید پروژه های زیست محیطی سازمان توسط اداره کل محیط زیست استان البرز و انطباق شاخص ها و استانداردهای لازم در سطح ملی، ثبت نام در همایش انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز ثبت نام انجام و مستندات بصورت الکترونیک در سایت سازمان محیط زیست کشور بارگذاری گردید که پس از بررسی هیئت داوران، این سازمان از میان 288 واحد صنعتی و خدماتی ثبت نام شده، 18 واحد را به عنوان واحدهای برتر خدمات سبز انتخاب که گلزار شهدای بهشت سکینه (س) کرج ، تنها آرامستان شرکت کننده در این همایش، موفق به کسب امتیازات لازم جهت دریافت عنوان تنها آرامستان سبز کشور گردید.

وی در بخشی دیگر در خصوص پروژه های معرفی شده در این همایش افزود : از میان اقدامات محیط زیستی سازمان ، پروژه هایی مانند جمع آوری روان آب های سطحی و فصلی، استفاده از انرژی های پاک، استقرار حمل و نقل سبز، توسعه فضای سبز و مدیریت استفاده گونه های مناسب و همچنین مدیریت پسماندهای عفونی و خطرناک و ... را از شاخص های مورد توجه هیئت داوران این همایش قرار گرفت.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید