محیط زیست در آیینه رسانه

کسب رتبه دوم کشوری محیط زیست البرز در رضایتمندی مردم

کرج - ایرنا -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اعلام کرد که این اداره کل در اجرای طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

فردین حکیمی  روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در اجرای این طرح که توسط سازمان اداری و استخدمی کشور از عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی انجام شد، این اداره کل در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور توانست به جایگاه دوم دست یابد.

 رتبه اول در کسب رضایتمندی مردم را اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام به دست آورده است.

وی به شاخصه های مورد نظر در این نظرسنجی اشاره کرد و اظهار داشت: میزان آگاهی از اطلاع رسانی دستگاه در زمینه وظایف، میزان اعتماد مراجعین به مهارت های کارکنان در انجام وظایف قانونی، نحوه رفتار کارکنان با مراجعین، وضیت فضای اداری و امکانات و تجهیزات دستگاه برای ارائه خدمات و انجام میزخدمت،‌ ‍پنجره واحد و قانون‌مندی کارکنان از جمله این شاخصه ها است.

طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی برای نخستین بار در سال گذشته انجام شد.

بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید