محیط زیست در آیینه رسانه

ذخیره علوفه حیات‌وحش البرز برای روزهای برفی

ایسنا/البرزمدیرکل محیط زیست البرز گفت: در حال حاضر حیات وحش استان مشکلی برای تامین غذای خود ندارند و تنها در یک ماه از سال در منطقه دیزین شاهد توزیع علوفه با همکاری جوامع محلی هستیم.

فردین حکیمی در گفت‌وگوبا ایسنا با اشاره به اینکه علوفه مورد نیاز چهارپایان حیات وحش استان در شرایط مناسبی است، اظهار کرد: هنوز بارش برف در ارتفاعات و مناطق حفاظت شده استان به حدی نیست که نیاز به علوفه‌رسانی به چهارپایان حیات وحش استان از جمله کل و بزهای وحشی باشد.

وی ادامه داد: علاوه براین، پراکندگی حیات وحش استان به گونه‌ای نیست که بشود هر سال در مکان‌های مشخصی علوفه رسانی انجام داد و در کنار آن نباید فراموش کرد، علوفه رسانی مداوم باعث کاهش سازگاری حیوانات با محیط زندگیشان می‌شود.

حکیمی توضیح داد: اغلب چهارپایان مناطق حفاظت شده استان خود را با شرایط فصول سرد وفق داده‌اند و در شش ماهه دوم سال اغلب از علوفه‎‌های خشک لابه لای صخره‌ها تغذیه می‌کنند و مشکلی برای تامین غذای خود ندارند و در این شرایط لازم نیست که غذارسانی به آنها صورت بگیرد.

این مسئول تاکید کرد: البته در مواقعی که بارش برف به حدی باشد که امکان حرکت حیات وحش میسر نباشد( بارش ۶۰ سانتی متر به بالا)، توزیع علوفه انجام می‌شود.

مدیرکل محیط زیست البرز گفت: طی سال‌های گذشته تنها در بخش‌هایی از منطقه دیزین غذا رسانی صورت می‌گیرد چون اگر این کار را انجام ندهیم، حیات وحش به حاشیه روستاها می‌آیند و این کار باعث آسیب پذیر شدن آنها و در مواقعی سوء استفاده شکارچیان می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر حیات وحش استان مشکلی برای تامین غذای خود ندارند و تنها در یک ماه از سال در منطقه دیزین شاهد توزیع علوفه با همکاری جوامع محلی هستیم.

بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید