محیط زیست در آیینه رسانه

پسماند صنعتی رهاشده به صاحبش بازگشت

کرج - ایرنا - اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ ، یک کامیون پسماند صنعتی رها شده در اراضی منطقه کوهسار این شهرستان را به کارخانه تولیدکننده آن بازگشت داد.

بایرام محمودی  رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ روز شنبه به ایرنا گفت: این پسماند مربوط به یک کارخانه بود که با کامیون به اراضی دشت کوهسار انتقال داده شده بود.

وی بیان داشت: ماموران حفاظت محیط زیست بلافاصله عامل رهاسازی این پسماند را شناسایی و پس از بارگیری دوباره در محوطه کارخانه تولید کننده ریخته شد. 

محمودی افزود:  کوتاهی متولیان امر باعث شده که عوامل یک واحد صنعتی به خودش اجازه دهند تا پسماندهای خطرناک  را در مکان های  غیرمجاز تخلیه کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده  هقت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی  پسماندهای صنعتیرعهده تولید کننده بوده و باید مطابق ضوابط محیط زیستی باشد گفت: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل فرار از قانون در اقدامی عجیب پسماندهای تولیدی خود را به مکان های غیرمجاز منتقل وحتی برای شناسایی نشدن، در اقدامی بدتر این پسماندها را آتش می زنند که این امر علاوه بر آلودگی هوا، آب وخاک، بطور مستقیم بهداشت عمومی وسلامت شهروندان را به شدت تهدید می نماید. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ در ادامه هشدار داد اگر لجن کش یا کامیون حامل زباله و پسماند حین تخلیه در حاشیه شهرها و روستاها دیده شوند، متعلق به هر صنف باشد دوباره درمحدوده کاری تولید کننده تخلیه خواهد شد.

شهرستان ساوجبلاغ یک هزار واحد صنعتی فعال و در دست احداث دارد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید