اخبار استان

 طلای خاکستری راه حلی برای رفع بحران آب

طلای خاکستری راه حلی برای رفع بحران آب


با توجه به محدودیت منابع آب ناچار در آینده نه چندان دور باید آب مورد مصرف در صنعت و سایر بخش‌ها از منابع مصرف شهری تفکیک شود.

فردین حکیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه کشاورزی و صنعت موجب افزایش تقاضا برای مصرف آب و برداشت منابع آب زیرزمینی گردیده و با توجه به بروز خشکسالی و کاهش نزولات شاهد محدودیت منابع آب هستیم.
وی ادامه داد: این بحران و محدودیت منابع آبی نیازمند تغییر رفتار و اقدام جدی بوده که یکی از راهکارهای اجرایی برای برون رفت از کاهش منابع آبی، استفاده از پساب به عنوان یکی از منابع آبی پایدار است.
وی خاطرنشان کرد: بازچرخانی پساب فاضلاب (استفاده مجدد از پساب) به عنوان یکی از راهکارهای رایج و منطقی برای رفع مشکل کم آبی است.
حکیمی گفت: با توجه به محدودیت منابع آب ناچار در آینده نه چندان دور باید آب مورد مصرف در صنعت و سایر بخش‌ها از منابع مصرف شهری تفکیک شود. بازچرخانی پساب جهت مصرف در صنعت به ویژه در تامین آب مورد مصرف فضای سبز دارای اهمیت ویژه خواهد بود. استاندارد سازی پساب و بازچرخانی آن علاوه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، به لحاظ کاهش مصرف میزان آب و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود.
حکیمی افزود: بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تا حدی اهمیت دارد که شعار روز جهانی آب در سال 2017 بنام 'پساب ، طلای خاکستری' نامگذاری شده است.
بيشتر