اخبار استان

سوء استفاده از لباس مقدس محيط باني توسط متخلف در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

سوء استفاده از لباس مقدس محيط باني توسط متخلف در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز ؛ مامورین یگان حفاظت منطقه البرز جنوبی " محیط بانی سد امیرکبیر" در هنگام گشت کنترل منطقه ' به شخصی که لباس محیطبانی بر تن داشته و با کوله پشتی در حال بالا رفتن از کوه بوده برخورد نمودند که ضمن دستگیری نامبرده و تنظیم صورتجلسه نسبت به ضبط لباس محیطبانی اقدام نمودند.
بيشتر