اخبار استان

بازدید  کارشناسان محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب استان البرز و شهرداری منطقه 2کرج از محل انباشت پساب شهری   

بازدید  کارشناسان محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب استان البرز و شهرداری منطقه 2کرج از محل انباشت پساب شهری   

به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست کرج در مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ بازدید مشترکی توسط کارشناسان محیط زیست کرج با حضور معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان و شهرداری منطقه ۲ از اراضی محل تجمع پساب شهری در اراضی ساسانفر( مناطق شیخ آباد-شهرک مدرس و نوروزآباد) بعمل آمد  که مقرر گردید طی جلسه مشترکی از سوی آبفا و شهرداری مسئله پیگیری و معضل برطرف شود.
بيشتر