اخبار استان

تخریب ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

تخریب ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج ، با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی این اداره تعدادی از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات اراضی ملی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی  در محدوده دره انگلج واقع در محور کرج چالوس- وینه ، در مورخ 99/10/17 با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی و یگانهای حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با دستور قضایی تخریب و رفع تصرف گردید
 
عكس های مرتبط :
بيشتر