اخبار استان

سرشماری حیات وحش در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

سرشماری حیات وحش در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی


به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج ، برنامه سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده البرز جنوبی از مورخ 99/10/1 الی 99/10/3 به مدت سه روز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی انجام شد.
جوادیان نژاد معاون این اداره در این زمینه گفت: برنامه سرشماری حیات وحش امسال با توجه به شیوع کرونا ، با رعایت پروتوکلهای بهداشتی توسط مامورین یگان حفاظت منطقه با همکاری کارشناسان اداره در 9 مسیر اصلی انجام و نتایج آن جهت دستیابی به آمار و ترکیب جمعیتی و تجزیه و تحلیل آماری در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار خواهد گرفت.
بيشتر