اخبار استان

رفع تصرف و تخریب آش فروشی غیرمجاز در دو راهی گچسر    

رفع تصرف و تخریب آش فروشی غیرمجاز در دو راهی گچسر    

 به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج واحد حقوقی این اداره در مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ با اخذ دستور قضایی و با همکاری مامورین یگان حفاظت منطقه حفاطت شده البرز جنوبی و  اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گچسر و اداره منابع طبیعی ، از فعالیت  یک واحد آش فروشی غیر مجاز در دوراهی گچسر که اقدام به تصرف اراضی ملی و احداث تاسیسات نموده بود جلوگیری و این واحد  بطور کامل  تخریب و رفع تصرف لازم  بعمل آمد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید