اخبار استان

توقف احداث پل غیر مجاز بر روی رودخانه کرج

توقف احداث پل غیر مجاز بر روی رودخانه کرج

 به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج عملیات  لوله گذاری و احداث  پل غیر مجاز بر روی رودخانه حفاظت شده  کرج از سوی مامورین این اداره متوقف و لوله ها جمع آوری گردید. لازم بذکر است در صورت احداث این پل مانعی برای مهاجرت و تخم ریزی ماهیان خال قرمز رودخانه ایجاد می شد و جمعیت ماهیان مورد تهدید قرار می گرفت که با اقدام به موقع محیط زیست فعالیت مذکور متوقف شد.
 
بيشتر