اخبار استان

تفکیک و جمع آوری درب های پلاستیکی از مبدا

تفکیک و جمع آوری درب های پلاستیکی از مبدا

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با همکاری یکی از شرکتهای صنعتی تعدادی سبد جهت جمع آوری و تفکیک درب های پلاستیکی نظیر دربهای ظروف نوشابه ، آب معدنی و غیره به منظور بازیافت و کمک به حفظ محیط زیست در رستورانهای محور کرج چالوس انجام شد . گفتنی است عواید حاصل از این امر نیز  با نیت خیر خواهانه و جهت  خرید ویلچر برای معلولین جسمی حرکتی اختصاص خواهد یافت.
 
بيشتر