اخبار استان

جلوگیری از شروع به شكارغیر مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

جلوگیری از شروع به شكارغیر مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج در مورخ پنجم آبان ماه،  در پي گشت ، كنترل و پايش مامورین یگان حفاظت  این اداره در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي، از يك مورد اقدام به شكار غیر مجاز توسط شکارچیان متخلف ممانعت  و سلاح و ادوات شکار آنها کشف و ضبط  و متخلفین وفق قانون   شکار و صید به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید