اخبار استان

بازدید دوره ای و نظارت بر اجرای پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی استان البرز

بازدید دوره ای و نظارت بر اجرای پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز رئیس و کارشناس مسئول اداره محیط زیست انسانی اداره کل در ادامه بازدیدهای نظارت بر اجرای پروژه های دارای گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی که گزارشات ادواری نظارتی آن ها هر سه ماه یکبار  به این اداره کل واصل می گردد روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه سال جاری از شهرک های صنعتی اشتهارد 2(امید البرز)، کوثر و توسعه نظرآباد و نیز انبار نفت بازدید بعمل آورده و الزامات و معضلات زیست محیطی شهرک مذکور طی جلسه ای با نماینده HSE شرکت شهرک های صنعتی استان البرز مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید مسئولین شهرک نسبت به نظارت بر استقرار واحدهای صنعتی و لزوم اخذ تاییدیه حفاظت محیط زیست در زمان صدور جواز تاسیس  و استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی مذکور اقدام نمایند، همچنین نسبت به ارائه برنامه زمانبندی و تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک، محل مدیریت پسمانده ها، ایستگاه های سنجش آلودگی هوای محیطی و نیز نصب و راه اندازی سیستم پایش بر خط (آنلاین) را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام نمایند.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید