اخبار استان

ممیزی وضعیت پساب و پسماند واحدهای صنعتی استان در دستور کار قرار دارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، از جمله فعالیتهای نظارتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در حوزه پایش ، بررسی وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی  جهت ممیزی پساب و پسماند است. طی هفته گذشته نظارت یاد شده توسط کارشناس مسئول امور آزمایشگاههای استان در شهرستان نظر آباد انجام و در سایر شهرستانهای استان نیز حسب مورد توسط ادارات تابعه پیگیری میشود.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید