اخبار استان

رفع تصرف از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج مامورین یگان حفاظت این اداره در مورخ ۹۹/۰۴/۰۹با اخذ دستور قضایی نسبت به  تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز و رفع تصرف از حدود ۴۰۰۰ متر مربع از اراضی منطقه حفاظت شده البرزجنوبی اقدام نمودند.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید