اخبار استان

بازدید معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج از شهرک صنعتی بهارستان

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در مورخ ۹۹/۰۳/۲۹  جناب آقای مهندس قاسم پور معاون استاندار  البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج  باتفاق آقای راحتی معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج و آقای گل محمدی مدیر عامل شهرک صنعتی بهارستان بازدید مشترکی از سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک و اقدامات انجام شده  بعمل آورده که دراین بازدید معاون استاندار  بر  اهمیت حفظ محیط زیست و انجام اقدامات تکمیلی جهت رفع مشکلات زیست محیطی شهرک تاکید نمودند.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید