اخبار استان

راه اندازی پست موقت کوهستانی سوتک در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با توجه به شروع فصل تابستان و مهاجرت حیات وحش به ارتفاعات منطقه،  پست موقت کوهستانی سوتک  در ارتفاعات ۳۲۰۰ متری منطقه حفاظت شده البرز جنوبی راه اندازی و محیط بانان بصورت شیفتی در قالب اکیپهای ثابت و سیار نسبت به گشت و کنترل منطقه اقدام و از هرگونه تخلف شکار و صید و چرای غیرمجاز دام در منطقه جلوگیری و با متخلفین وفق مقررات برخورد می نمایند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید