اخبار استان

جلسه پیگیری مسائل زیست محیطی شهرک صنعتی پیام ماهدشت

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج جلسه ویژه بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی غیردولتی پیام ماهدشت با حضور مدیرعامل شهرک و پیمانکاران مطالعه و اجرای  تصفیه خانه فاضلاب  و رئیس محیط زیست شهرستان کرج  در مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ در اداره محیط زیست شهرستان کرج برگزار و در این جلسه به رفع هر چه سریعتر مشکلات زیست محیطی شهرک و انجام به موقع تعهدات زیست محیطی و راه اندازی سریع تصفیه خانه فاضلاب شهرک تاکید گردید.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید