اخبار استان

برگزاري اولين كارگروه مديريت پسماند شهرستان ساوجبلاغ

به گزارش روابط عمومي شهرستان ساوجبلاغ ؛ اولين كارگروه مديريت پسماند شهرستان در سالن جلسات فرمانداري تشكيل گرديد.
سر پرست فرماندار ی رئیس کارگروه پسماند  ضمن تاکید بر اجرای کامل  مفاد قانون مدیریت پسماند توسط  شهرداری ها وبخشداری ها  در حریم شهرها وروستاههاو توجه ویژه به مدیریت پسماندهای شهری و روستایی و همچنین ساماندهی نخاله های ساختمانی گفت ؛ شهرستان ساوجبلاغ با توجه به ظرفیت های موجود امکان ایجاد زیرساخت های لازم جهت مدیریت اصولی وبهداشتی کلیه پسماندهای تولیدی شهرستان را داشته وباید بصورت مستقل با بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی ، نسبت به راه اندازی سایت مدیریت پسماند اقدام نماید.
  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن تشریح وضعیت فعلی مدیریت پسماند در شهرها و روستاهها و نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی ، بیمارستانی وپسماندهای ویژه در سطح شهرستان گفت؛ با توجه به اینکه در شهرستان ساوجبلاغ روزانه بیش از ۲۰۰ تن  پسماند شهری و روستایی تولید می گردد از طرح ها و برنامه های منطبق با ضوابط ومقررات زیست محیطی و باهدف کاهش اثرات منفی محیط زیستی حمایت کرده و از همه شهرداری ها وبخشداری ها می خواهیم در چارچوب وظایف قانونی محول شده در قانون مدیریت پسماند نسبت به کاهش آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها اقدام نمایند.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید