اخبار استان

توقف فعالیت ساخت و سازهای غیر مجاز در دره انگلج

 به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری در اراضی دره انگلج واقع درمنطقه حفاظت شده البرز جنوبی در محور کرج چالوس ، با گزارش موضوع به مقامامت قضایی و اخذ دستور ویژه ، کلیه ساخت و سازهای غیر مجازدر حال انجام در این دره زیبا  تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذیربط، توسط مامورین محیط زیست با همکاری مامورین کلانتری متوقف گردید
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید