اخبار استان

آغاز پروژه شهر پيوند با هدف آموزش فرهنگ محيط زيست در مدارس منتخب كرج


به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز؛ صبح امروز با حضور مديران مدارس منتخب ابتدايي شهرستان كرج ، نمايندگان سازمان مديريت پسماند و سمن كانون رشد خلاق ، پروژه آموزشي ترويجي ( شهرپيوند) با هدف آموزش فرهنگ شهروندي با الويت محيط زيست  در يازده مدرسه منتخب ابتدايي كرج به ميزباني به اداره آموزش و پژوهش اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز آغاز شد.
اين پروژه پس از ماهها بررسي كارشناسي و جلسات متعدد بين ادارات كل حفاظت محيط زيست و آموزش و پرورش البرز ، سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج و سمن كانون رشد خلاق تدوين گرديد.مقرر شد از ابتداي بهمن سال تحصيلي جاري (99-98) آغاز شود.
اين طرح در فاز اول در يازده مدرسه دولتي و خصوصي آغاز مي شود و سپس به چهل مدرسه بسط داده خواهد شد.در اين طرح علاوه بر دانش آموزان ، اوليا و مربيان و معلمين مدارس هم جز، گروه هدف آموزشي هستند.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید