اخبار استان

نظارت و پایش طرح های دارای مجوز ارزیابی

در راستای اجرای مصوبات قانونی و نظارت بر تعهدات مجریان پروژه ها و اطمینان از اثربخشی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و با توجه به گزارشات ادواری نظارت و پایش ارائه شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان در تاریخ 98/10/18 ، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرزدر معیت مسئول فنی و نماینده HSE شرکت شهرک های صنعتی از محل شهرک صنعتی اشتهارد2( امید البرز) و کوثر بازدید میدانی به عمل آوردند.
طی بازدید انجام شده ازوضعیت پیشرفت فیزیکی شهرک های یادشده ، مدیریت پسماند، فضای سبز و پساب تولیدی واحدهای مختلف پروژه و تجهیزات کارگاه پیمانکار و ... شرایط و ضوابط زیست محیطی مورد بررسی و پایش قرار گرفت  و موارد لازم  از جمله استفاده از انرژی تجدیدپذیر به میزان 20 درصد از کل انرژی مصرفی در طرح های یادشده به مجری طرح خاطر نشان گردید.
لازم به ذکر است شهرک صنعتی اشتهارد 2( امید البرز) و شهرک صنعتی کوثر در محور ماهدشت به اشتهارد و در بخش پلنگ آباد قرار دارد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید