اخبار استان

اقدامات اداره محیط زیست کرج به منظور کاهش آلودگی هوا

اقدامات اداره محیط زیست کرج به منظور کاهش آلودگی هوا
با توجه به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با توجه به افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر به علت پایداری شرایط جوی و انباشت آلاینده ها و همچنین بر اساس  تصمیمات کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا ، این اداره ضمن برقراری اکیپهای ویژه و اضطراری جهت گشت و کنترل و پایش منابع آلاینده در سطح شهر و شهرستان کرج از ادامه فعالیت کارگاهها و صنایع آلاینده هوا تا زمان رفع شرایط موجود با صدور اخطاریه ممانعت و همچنین ضمن مکاتبه با شهرداری کرج ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت خواستار اجرای مصوبات کارگروه در زمینه انجام اقدامات اجرایی در زمینه جلوگیر ی از فعالیت واحدهای آلاینده ، سوزاندن پسماند و شاخ و برگ درختان و ضایعات کشاورزی ، جلوگیری از فعالیت های عمرانی و صنفی منجر به آلودگی تا زمان برطرف شدن شرایط موجود نمود. همچنین از صداو سیمای استان خواستار اطلاع رسانی لازم و اعلام ممنوعیت فعالیت های آلاینده در روزهای آتی گردید.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید